Política General de Reserves, Estada i Cancel·lació

Aquest apartat regula les relacions entre l´entitat que ofereix el servei d’allotjament (el TITULAR) i la persona que contracta el servei (el CLIENT).

1. PRESTACIÓ DELS SERVEIS.

El servei d’allotjament turístic es presta d’acord amb la normativa aplicable a la Comunitat Autònoma de Catalunya i s’adaptarà a cada moment, i si s’escau, a les modificacions que aprovi la Generalitat a aquest efecte.

La reserva implica l‟acceptació del CLIENT d‟aquestes condicions generals de contractació.

El servei d’allotjament és prestat per l’entitat (en endavant TITULAR de l’establiment) següent:
EL Serrat Turisme Rural SL
B17629262
Mas el Serrat s/n
17535 Planoles (Girona)
Telèfon de contacte: (+34) 625 05 23 78)
Establiment inscrit al Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció ATG-000002-83

2. SERVEIS I PREUS.

El client pot triar entre les diferents opcions d’allotjament i de serveis complementaris que trobareu a l’apartat TARIFES.
Els preus de cada allotjament varien en funció de si es contracta en temporada alta o temporada baixa. La temporada alta es correspon amb: Setmana Santa (coincident amb el període de vacances escolars, segons calendari oficial aprovat a la Comunitat Autònoma de Catalunya), mes d’agost íntegre i Nadal (període comprès entre el 24 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos).
El preu de cada allotjament es factura segons la durada de l’estada, de manera que el preu per dia pot variar en funció del període que abasti la reserva.
La taxa turística es gira per nit i per cada més de 16 anys allotjat, d’acord amb l’import oficial que en cada moment hagi aprovat la Generalitat de Catalunya.
Serveis inclosos en el preu de l´estada: roba de llit i de bany, ús d´electrodomèstics i estris de cuina, aparcament, neteja de l´allotjament, zona comuna amb barbacoa i piscina.
La neteja durant l’estada és a càrrec del client, que disposarà de productes de neteja adequats a la vostra disposició. En cas que l’estada sigui superior a 6 nits es durà a terme un canvi de roba de llit i de bany i neteja extra sense càrrec addicional.
La piscina del complex NO disposa de servei de socorrista per no estar obligada per normativa específica.
El client disposa dels següents serveis addicionals de pagament: Llits extres disponibles en funció de l’allotjament escollit, llenya i servei de rentadora (mitjançant màquines de prepagament i autoservei ubicades a zona comuna).

3. CONDICIONS DE RESERVA.

Per poder formalitzar la reserva el client haurà de fer la reserva per internet indicant les dades de contacte i fent un avançament de, com a mínim, el 30% de l’import total de l’estada al número de compte següent, en un termini màxim de 24 hores:
ES85 0182 3141 1402 0150 8573
Les reserves només podran ser efectuades per més grans de 18 anys.
Un cop fet el pagament caldrà comunicar-ho al titular de l’establiment enviant una còpia de la transferència bancària efectuada al correu electrònic info@elserratplanoles.com
Un cop verificat l’ingrés efectuat, el client rebrà una confirmació de la reserva a través del mateix correu electrònic que heu informat en el moment de fer la reserva. Sense aquesta confirmació no es podrà entendre efectuada la reserva a favor seu.
La resta de l’import de l’estada pendent de pagament haurà de ser abonat íntegrament el dia de l’entrada a l’allotjament en metàl·lic.

4. HORARI D’ENTRADA I DE SORTIDA I NORMES D’ESTADA.

L’hora d’entrada a l’allotjament (check in) serà a partir de les 18.00 hores del primer dia reservat. No obstant això, si fos possible i amb un acord previ per escrit entre les parts, l’hora d’entrada podrà ser avançada.
L’hora de sortida de l’allotjament (check out) serà fins a les 11.00 hores del darrer dia reservat, excepte pacte exprés i per escrit entre les parts. En cas que la sortida es produís després de l’hora màxima indicada, l’entitat podrà cobrar l’import equivalent a una nit extra, assumint expressament el client aquesta penalització.
Durant l’estada el client ha de respectar el nombre màxim de persones incloses a la reserva i, en qualsevol cas, el nombre màxim de capacitat que es fixa per cada allotjament.
En cas de detectar-se que se supera el nombre màxim indicat a la reserva i/o de capacitat, el titular de l’establiment podrà instar el client a desallotjar íntegrament l’allotjament sense dret a indemnització de cap tipus.
Durant l’estada el client s’obliga a respectar l’allotjament i totes les instal·lacions i elements, mantenint-los en bon estat d’ús.
Està prohibit moure el mobiliari i els electrodomèstics del lloc original. En cas de produir-se alguna avaria o desperfecte en aquests o a les instal·lacions caldrà avisar immediatament el TITULAR de l’establiment.
El titular de l’establiment pot desallotjar les persones que provoquin danys i/o molèsties a les instal·lacions o altres usuaris, així com les que pretenguin entrar o romandre a l’establiment amb finalitats diferents del propi d’allotjament.
La piscina és d´ús exclusiu dels allotjats. Els menors d’edat hauran d’estar acompanyats d’un adult, que se’n fa totalment responsable.
Durant l’estada el client disposarà d’un número de telèfon de contacte al qual podreu comunicar qualsevol incidència.

5. ANIMALS DE COMPANYIA.

S´admet una mascota o animal de companyia per allotjament sense càrrec. Per animal de companyia només s’entén gos i gat.
Els gossos guia no estan inclosos dins del límit d’un gos per allotjament establert.

6. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.

El client et dret a cancel·lar la reserva confirmada sense cap penalització fins a quinze (15) dies abans de la data d’arribada. En aquest cas, el client podrà optar entre deixar en dipòsit l’import de la reserva per un altre període o ser reemborsat pel total lliurat.
En cas de sol·licitar el reemborsament, haurà d’indicar número de compte d’abonament, el titular del qual haurà de coincidir amb el de la persona que hagi efectuat la reserva.
En cas de deixar en dipòsit la quantitat lliurada com a reserva el client disposarà de 12 mesos per confirmar nova reserva a les dates que esculli. Transcorregut aquest període el dipòsit serà abonat a favor del client al número de compte a través del qual es va efectuar la reserva.
La cancel·lació efectuada pel client dins dels 15 dies anteriors a la data d’arribada dona lloc a una penalització, concretada a l’import lliurat en concepte de reserva, excepte pacte exprés i per escrit entre les parts.
La penalització NO és aplicable quan la cancel·lació es produeix per causa de força major degudament acreditada per part del client.
En cas que el cas de força major es produeixi per part de l’entitat titular prestadora del servei, aquesta ho comunicarà de forma immediata al client i se li tornarà l’import íntegre de la reserva, excepte que el client decideixi deixar aquest import en dipòsit i efectuar nova reserva en els termes indicats al punt anterior.

7. RENÚNCIA A L’ESTADA PER PART DEL CLIENT.

Quan el client abandoni l’allotjament abans de la data indicada a la reserva NO tindrà dret a cap rescabalament de l’import total lliurat fins ara, excepte pacte exprés entre les parts.