Booking Confirmation

Confirmació de la reserva


La data d'arribada no és correcta.
La data de sortida no és correcta.

Per confirmar la reserva ha de fer una transferència mínim del 30% del preu en les properes 24 hores al número de compte següent:

IBAN: ES85 0182 3141 1402 0150 8573

i enviar-nos un justificant amb totes les dades a info@elserratplanoles.com

* Les taxes no están incloses en el preu i s’hauran d’abonar a l’arribada. Les taxes són de 0,66€ per adut i nit.